วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แม่น้ำคงคา

        แม่น้ำคงคา ภาษาอังกฤษคือ: Ganges แกงจีส, Ganga) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของอินเดีย และได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูเลยที่เดียว ซึ่งมีต้นกำเนิดทางภาคเหนือของอินเดีย ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งไหลผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปตามทางตะวันออก และรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรที่ประเทศบังกลาเทศ และก่อนจะไหลออกที่อ่าวเบงกอล แม่น้ำคงคามีความยาวประมาณ 2,510 กิโลเมตร